27 de febr. 2007

Perles"Les societats que estan essent esqueixades per les multinacionals, en realitat tenen grans tradicions de solidaritat i estabilitat -si no, ja faria temps que haurien desaparegut- però han superat els seus sofriments a base d'autoexplotar-se mantenint les seves classes i castes baixes així com també les seves dones en unes condicions de greu ignorància i opressió. Des d'aquesta perspectiva les multinacionals, malgrat la cruel explotació dels apetits nadius i de la dòcil força de treball, són també portadores d'unes relacions socials i capacitats tecnològiques sense les quals el tercer món romandria subordinat sense esperança a les invencibles capcitats materials i organitzatives de l'Occident".

"Però, hi ha alternatives a l'hegemonia de les multinacionals?" [...] Hagin estat les relacions que hagin estat, no sembla que hi hagi cap alternativa, en el futur immediat, a l'actual tensa i mútua dependència entre el centre i la perifèria. Els governs socialistes de regions subdesenvolupades han intentat instituir el procés de desenvolupament social i econòmic sense el recurs als conductes de l'empresa multinacional, però els resultats han estat decebedors en el millor dels casos i catastròfics en el pitjor. [...] Els efectes desorganitzadors i les deformacions socials que resultin de les relacions amb IBM o Exxon poden ser més fàcils de tractar que els que resultin de les relacions amb el ministeri de Tecnologia Informàtica o de l'Energia d'un altre país".[...]

"L'abast pràctic d'aquests governs, durant un període considerable, té més probabilitats de ser efectiu quan s'adreci a corregir els abusos resultants de la dependència de les multinacionals que no pas quan es dirigeixi a ser una alternativa completament independent d'aquestes".

"Les multinacionals ocuparan, per aquesta raó, una posició estratègica en els afers del món econòmic durant molt de temps. Malgrat això, sembla dubtós que, al final, el món tingui la seva imatge d'eficiència jeràrquica. Hi ha moltes coses que una multinacional pot fer i que una jove nació no pot fer, però hi ha una cosa bàsica que una jove nació pot fer i les multinacionals no: merèixer la devoció d'enormes masses de gent; homes i dones moriran per la seva nació, però no ho faran pels beneficis d'una companyia".[...]

"Malgrat que l'objectiu últim sigui desitjable, en el nostre temps tant l'estat com la societat anònima prometen restar amb nosaltres i la tensió entre elles serà part del drama evolutiu del nostre període de la història".

Robert L. Heilbroner i lester C. Thurow
Introducció a l'economia (1982)

1 comentari:

Toni Salado ha dit...

Hola Andres,

He canviat el tema blocs: ara a tonisalado.bloc.cat només hi hauran temes polítics i enllaços de blocs polítics i similars (com el teu). Els temes personals, de literatura, musica, etc. estaran a tonisalado.blogspot.com.

Nire Bazter està tancat.

Salut,

Toni