14 de des. 2007

Intoxicació informativa respecte la Llei d'Habitatge

L'absoluta manca de rigor i d'escrúpols amb que la dreta política, social i mediàtica està desinformant a la ciutadania respecte el dictamen del Consell Consultiu sobre la Llei del Dret a l'Habitatge ha aconseguit el que ja em semblava impossible: sorprendre'm. El recull de mentides obscenament evidents que ocupen discursos, rodes de premsa, tertúlies, editorials i cròniques ocuparien força Megues de memòria en cas que algú trobés temps suficient pr compilar-les.

A Les Cosetes ens fem ressó de dos contribucions a l'aclariment de les coses:

APORTACIÓ 1: nota de CCOO de Catalunya

El Consell Consultiu considera constitucional la preeminència del dret a l'habitatge sobre el dret a la propietat, i dictamina que cal establir cauteles per garantir la igualtat dels propietaris afectats per la intervenció administrativa del lloguer forçós.

El dia 3 de desembre, el Consell Consultiu va remetre a la Mesa del Parlament el dictamen jurídic sobre el Projecte de llei del dret a l’habitatge. Cal destacar, en primer lloc, que el dictamen avala la constitucionalitat de tots els articles que tant el PP com CiU han qüestionat durant tot el tràmit parlamentari.

Respecte de l’article 42.6, el dictamen determina que cal establir cauteles que evitin la discriminació entre propietaris davant la intervenció de l’Administració. En cap cas no planteja la eliminació d’aquest article, ni modifica el concepte de la funció social de la propietat, i supedita el dret de propietat (interès individual) a l’interès general (dret a l’habitatge).

CCOO de Catalunya, que sempre hem defensat el lloguer forçós com una de les mesures necessàries per garantir el dret a l’accés a l’habitatge, continuem exigint el manteniment de l’article, amb els canvis necessaris i els matisos que calgui per adaptar l’article al dictamen del Consell Consultiu.


APORTACIÓ 2: què gran que és FORGES