19 de des. 2008

El congrés de CCOO aposta pel federalisme derrotant les tesis de Fidalgo

El congrés aprova les esmenes federalistes en relació a la inspecció de treball i la llei de dependència avalades per Catalunya i les federacions de Serveis públics i Comunicació i transport. Les tesis centralistes en relació a aquestes matèries que Fidalgo va imposar en la proposta de Pla d’Acció pel proper mandat han estat corregides pels delegats i delegades al 9è Congrés de CCOO d’Espanya. La descentralització parcial de la Inspecció de Treball prevista pels nous estatuts d’autonomia de Catalunya i Andalusia suposa un important repte per a CCOO i ha estat un dels principals debats del congrés. Les tesis jacobines que van imposar-se en la proposta original presentaven la descentralitazió en aquestes matèries com un risc per a la igualtat dels treballadors i plantejaven la seva recentralització mitjançant la creació d’una agència estatal pel que fa a la inspecció de treball i “l’harmonització” pel que fa al desenvolupament del dret a l’atenció de les persones depenents, com a nou pilar de l’estat del benestar.

L’alt nivell de consens en matèria de negociació col·lectiva i de les polítiques econòmiques existent en el conjunt de CCOO ha fet que el debat en el congrés es concentrés en el terreny on existeix una major confrontació d’idees: les polítiques de benestar en l’estat de les autonomies. Les propostes presentades per la direcció confederal, amb un marcat caràcter centralista, han estat corregides per part del Congrés mitjançant l’aprovació de les esmenes presentades per la Federació de Serveis i Administracions Públiques i el País Valencià, amb el suport de Catalunya, Madrid i la Federació de Comunicació i Transports, així com del conjunt de promotors de la candidatura de Toxo a la Secretaria General del sindicat.