18 de des. 2008

Gallego: "más autogobierno es más capacidad de conquista para los trabajadores"Joan Carles Gallego, Secretari General de CCOO de Catalunya, ha realitzat una intervenció fortamet crítica a l'informe de gestió. Gallego ha situat l'importat esforç que el conjunt d'organitzacions de CCOO han realitzat per assolir els objectius marcats en el congrés anterior, un esforç que s'han traduït en la consecució d'importants millores laborals i socialsaixí com en el creixement del sindicat.

Per contra, Gallego s'ha mosrat molt crític amb el paper de l'actual irecció confederal del sindcat en el debat de l'estat de les autonomíes. Segons el sindicalista català la direcció estatal no ha estat a l'alçada del repte que suposa la descentralització política de l'estat, atés qe és en la proximitat on els treballadors tenen mé soportunitats de conquesta. Gallego ha vinculat també les crítiques a les rebaixes d'impostos que apareixen a l'informe amb la qüestió de finançament autonòmic. Segons el dirigent dla CONC es tracta de "dues cares de la mateixa moneda, mentres l'estat assumeix la disminució del pastísdels ingressos fiscals, la capacitat de despesa de les comunitats autònomes per a prestar els serveis públics disminueix" i això biliga al sindicat a reforçar les demandes en aquest camp.

Com altres responsables de Comissions, Gallego ha esta molt crític amb les mancances en la forma de direcció de la central espanyola de CCOO i ha manifestat que existeix risc de comportamets autàrquics.

Per tot això ha anunciat el vot no favorable a l'informe per part de la gran majoria de la delegació catalana (més del 80%).