18 de des. 2008

Un informe de gestió manifestament insufucuent

El congrés es troba en ple debat de l'informe de gestió. Davant un congrés que se li ha complicat, Fidalgo ha optat per centrar la seva intervenció en l'anàlisi de la situació econòmica, deixant de banda elements centrals com la negociació col·letiva, l'evolució en els darrers anys de l'estat de les autonomies o els processos de fusió de federacions sectorials, o l'estat de l'organització. Cal recordar que en moltes d'aquestes qüestions Fidalgo s'ha quedat en minoria dins del sindicat.A diferència del congrés de la CONC, l'informe de gestió presentat per José Maria Fidalgo no ha estat elaborat ni discutit a cap òrgan de direcció col·lectiu i en aquest fet molts constaten una demostració més del model de direcció presidencialista, una de les principals crítiques que plantegen els partidaris d'un canvi al capdavant de la secretaria general.

D'altra banda l'informe general presentat al congrés no es al: no recull l'activitat del conjunt de l'organització sinó únicament la gestió de la direcció confederal, i de manera molt parcial. En funció d'aquesta valoració la gran majoria de la delegació catalana ha anunciat un vot no favorable al mateix.