22 de maig 2009

Patronal: "porque yo lo valgo"


"Segons un informe fet pel Gabinet Tècnic Confederal de CCOO, a partir de les dades que proporciona la Comissió Nacional del Mercat de Valors, en els sis primers mesos del 2008 una mostra de 176 empreses havien declarat una lleugera caiguda (-1'5%) en el seu nivell de beneficis respecte el mateix període de l'any anterior. A pesar d'aquesta contracció i sobre tot d'unes perspectives econòmiques dolentes, es van distribuir entre els seus accionistes un terç dels beneficis obtinguts (un 20% més) en lloc de destinar-se a millorar la fortalesa financera de les empreses, així com la seva capacitat d'inversió i d'ocupació"

Situació i estadístiques de l'economia catalana 2008
Centre d'Estudis i Recerca Sindicals de CCOO de Catalunya

Sí, efectivament, es tracta de la mateixa gent que ara reclama moderació dels salaris i abaratiment de l'acomiadament per poder afrontar la crisi...