26 de febr. 2012

Jordi Guillot: Organitzar el conflicte


Ens trobem davant d’un escenari dur i de fort patiment social. Però el pitjor és que aquesta dreta neoliberal i conservadora gaudeix del suport de  majories socials, i no sembla que l’afecti el descrèdit de la política que sí pateixen les esquerres. Estem en minoria en els parlaments, i ateses les actituds dels socialistes i d’ERC, no gaire acompanyats. Però no estem en minoria al carrer ni en la progressiva -encara que dispersa- resposta social que s’està donant enfront de les polítiques de la dreta. Avui, el carrer ha de ser el nostre escenari prioritari.
Què fer [[ICV] com a partit?
Els conflictes socials es multiplicaran. Alguns seran sectorials o territorials i altres més generals. Pocs d’ells tindran èxit. I hi ha un greu perill de fragmentació de les lluites, de percepció de derrota, d’aïllament. Ens correspon a nosaltres com a partit polític donar un fil conductor a la situació. Un fil conductor que sumi una explicació alternativa de la realitat a més de les propostes concretes de resposta als reptes i problemes presents. Guanyar l’hegemonia al carrer, avui molt conservadora. Guanyar l’hegemonia per capgirar les majories polítiques avui en mans de la dreta. 
Ens correspon, també, participar i organitzar el conflicte. No ho farem sols ni volem substituir  altres, ni tenir protagonismes que no es pertoquin. Però sí que tenim el deure d’organitzar la nostra presència en els conflictes al nostre abast.
I sobretot, és la nostra responsabilitat el donar esperança. Demostrar que el que passa és evitable si la gent pren consciència dels seus drets.
Llegeix l'entrada complerta al bloc del Jordi