24 de maig 2013

Com està alterant la crisi el mapa sindical català?


(article publicat a Lluita Digital)Com està alterant la crisi el mapa sindical català?


Andrés Querol Muñoz. Responsable d’Acció Electoral de CCOO de Catalunya


La crisi està alterant el mapa sindical català tal i com es fa palès en els resultats de les eleccions sindicals a les empreses. D’una banda la destrucció de llocs de treball i el tancament d’empreses. De l’altra, l’ofensiva de molts empresaris que aprofiten la major vulnerabilitat de les plantilles per a tractar d’imposar representants sindicals controlats, o l’emergència de tendències corporatives. 


   El sindicats de classe, aquells que parteixen del vincle de solidaritat de totes les treballadores i treballadors, estan patint importants retrocessos. En aquest context CCOO emergeix com la força sindical amb més capacitat d’organitzar les treballadores i treballadors, també en temps de crisi, i veiem reforçada la nostra condició de primera força sindical del país.


   La reducció de plantilles i el tancament de centres de treball ha suposat que a Catalunya passéssim de 56.593 delegats i delegades de personal el 2011 a 56.044 en aquest moment. Aquesta pèrdua de delegats ha afectat especialment a UGT (-2’1%) i USOC (-4.5%) que estan veient com es redueix de manera constant la seva representativitat entre la classe treballadora catalana.


   Sens dubte, els dos fenòmens que generen més preocupació per als interessos de les treballadores i treballadors és l’emergència de delegats corporatius i delegats ’grocs’. Groguisme i corporativisme troben el seu millor caldo de cultiu en la por i la vulnerabilitat dels treballadors davant l’increment de l’atur i l’empitjorament de les condicions de treball.


   Ambdós fenòmens són complementaris i suposen el debilitament dels treballadors. El corporativisme confronta insolidàriament diferents col·lectius professionals dins de les plantilles (metges contra infermers, mestres de les escoles públiques contra els de les escoles concertades...) posant les coses encara més fàcils a qui retalla sous i condicions. 


   El ‘groguisme’ suposa un risc encara pitjor. Les possibilitats obertes per la darrera reforma laboral han portat a molts empresaris a tractar de fer elegir ‘representants sindicals’ nomenats a dit des dels despatxos de recursos humans per a pactar rebaixes a les empreses de les condicions establertes als convenis col·lectius sectorials.


   Davant l’esgotament de les centrals sindicals clàssiques, CCOO emergeix com el sindicat en millors condicions per articular la unitat de les treballadores i treballadors front al risc d’insolidaritat i intromissió dels poder econòmics.


   Tot i haver experimentat una important pèrdua de delegats en sectors que van ser els primers en patir l’impacte de la crisi, com la construcció i la indústria, CCOO conservem i tendim a créixer en la nostra representativitat, sent l’única gran central sindical catalana que no l’ha vist reduir i la que està en millors condicions per ampliar-la. En l’actualitat, CCOO representem un 42% del total dels delegats i delegades catalanes el mateix percentatge que a 2011 i la tendència és a incrementar-lo.


   Els motius d’aquesta major fortalesa representativa de Comissions els hem de trobar en la nostra major independència de les administracions públiques i els poders empresarials. Però també en la capacitat d’encabir i organitzar les noves generacions d’empreses i treballadors, sent el sindicat que més creix i s’implanta en sectors com els serveis educatius, el comerç, l’hostaleria o els serveis sanitaris.


   Els processos de sindicalització d’empreses i sectors de plantilles joves com els centres d’investigació biomèdica, o grans cadenes comercials com Decathlon o Apple Store estan resultant claus per al creixement de Comissions. Ara el repte serà incorporar també les noves generacions de treballadores i treballadors en empreses de llarga tradició sindical on es fa necessària una aposta ferma per la renovació de comitès i delegats.