4 d’oct. 2013

Una reforma de les pensions innecessària, injusta i erròniaUs transcric el document que hem elaborat la Xarxa de Sindicalistes d'Esquerra Verda (ICV) per a entendre el Pensionazo. També el podeu descarregar aquí


1.- Quina és la situació del sistema de pensions

- El nostre sistema de pensions té uns reptes conjunturals i altres de caràcter estructural.
- A curt termini hi ha un problema d’equilibri financer en el sistema de pensions com a conseqüència de la destrucció d’ocupació i la caiguda dels ingressos, una situació provocada per la crisi econòmica i les polítiques d’austeritat. El segon repte és més estructural per l’increment previst en el nombre de pensionistes. Aquesta darrera circumstància ja s’havia contemplat en la reforma del 2011 on s’havien fixat mesures de sostenibilitat per a garantir les pensions.
- El problema de la sostenibilitat de les pensions no està en les despeses sinó en els ingressos. Cal destacar que som el país d’Europa que menys destina a pensions: el 10,2% del PIB front la mitjana dels països europeus dels nostre entorn que és del 13,5%.

2.- A qui i com afecta la reforma del Govern del PP

- Es una reforma innecessària, injusta i errònia, que se centra exclusivament en reduir la despesa per a retallar les pensions, i que afecta de forma molt negativa  a tots els pensionistes: presents i futurs. Aquesta pèrdua del poder adquisitiu de les pensions ha estat criticada pel Consell Econòmic i Social que ha demanat al Govern que la reconsideri. 
   . És innecessària,  perquè aborda situacions de conjuntura amb mesures estructurals. S’instrumentalitza la crisi per fer perdre drets, com s’ha fet amb els salaris ( reforma laboral) i les prestacions socials (polítiques de retallades).
   . És injusta, perquè condueix a un increment de les desigualtats.
 . És  errònia, perquè afectarà de forma negativa a la ja molt deprimida demanda   interna.
- La proposta de nou índex de revalorització de les pensions que planteja el PP, eliminant la revalorització automàtica amb l’IPC, comportarà una pèrdua important i continuada del poder adquisitiu de les pensions: fins a un 28% en 15 anys. Això afecta a Catalunya a 1.633.700 persones.
- L’increment previst pel Govern, en els PGE del 2014, del 0,25%, ja anticipa la pèrdua de poder adquisitiu que comporta aquesta reforma.
- La proposta de factor de sostenibilitat afecta als futurs pensionistes que veuran disminuïdes les seves pensions públiques. Per contra s’afavoreixen les pensions privades.
- És una reforma, en definitiva,  que dinamita el Pacte de Toledo i que caldrà revertir per recuperar el  consens sobre les pensions.

3.- Quines alternatives proposem per garantir les pensions presents i futures

- Millorar els ingressos per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions.
- Polítiques de reactivació econòmica per recuperar l’ocupació i el nombre de cotitzants.
- Persecució del frau associat a l’economia submergida.
- Assumpció per part de l’Estat de les despeses d’administració de la Seguretat Social.
- Implementació de mesures previstes en la reforma del 2011, com l’increment de les bases màximes de cotització i la convergència de la base mitjana de cotització del règim d’autònoms amb la del règim general.
 - Assumpció gradual pels Pressupostos Generals de l’Estat de les pensions de viudetat i orfandat.