18 d’ag. 2014

Qui ens representa?

A partir del novembre d’aquest any i durant tot 2015, el gruix de treballadores i treballadors d’aquest país serem cridats a les urnes per a elegir els nostres representants sindicals a l’empresa. Els companys i les companyes que hem de tenir a prop per resoldre els nostres dubtes i informar-nos, vetllar perquè es compleixin els nostres drets i negociar en nom de tota la plantilla les nostres condicions de treball. Ho farem en el context d’aquesta duríssima crisi econòmica. I democràtica.Qui ens representa? Regenerar el sindicat a l’empresa
L’abast i la dimensió de la crisi, i sobretot la resposta des dels governs i els poders econòmics, ha generat un debat social obert de bat a bat. Reforma, rere reforma, retallada rere retallada, un brogit sord ha emergit. Va començar proper, a les cafeteries, a les cues dels serveis públics, als llocs de treball i d’estudi. Va fer-se crit a les places, va expressar-se a les vagues i darrerament comença a emergir de les urnes. Un crit esquerdat i col•lectiu que qüestiona cruament les bases dels sistema polític i social assentades al nostre país durant la transició. Un crit que ens commina a revisar-ho tot de dalt a baix, que reclama la regeneració democràtica de tota la societat. I “tot” és també la forma en que les treballadores i treballadors ens organitzem sindicalment per actuar i negociar junts. Toca regenerar el sindicat des de la base. Aquest és el principal repte que té CCOO davant l’elecció de comitès d’empresa i delegades i delegats de personal. El repte d’organitzar a tots els treballadors i treballadores, no ignorant la seva diversitat sinó integrant-la en la reivindicació i l’acció compartides. Una diversitat que s’expressa de manera diferent en cada empresa. Que es diversitat de gènere, d’edat, professional i de procedència. Ser el sindicat de cadascú per a ser sindicat de totes i tots. Reglament de candidatures Fruit d’aquesta reflexió, el X Congrés de CCOO de Catalunya va establir el mandat d’elaborar una normativa vinculant per tal de regular els drets de participació en la confecció de candidatures a les eleccions sindicals. En síntesi, el Reglament de Candidatures aprovat enguany per CCOO de Catalunya estableix quatre obligacions bàsiques: • Informació efectiva i amb antelació suficient a l’afiliació sobre el sistema d’elaboració de les candidatures i els seus drets al respecte. • Sistemes clars i senzills per a que qualsevol persona afiliada pugui manifestar la seva voluntat d’incorporar-se a la candidatura. • Elaboració de candidatures realment representatives del conjunt de la plantilla. • Aprovació democràtica de la candidatura Aquestes obligacions tenen caràcter vinculant per a tots els organismes sindical que hauran de vetllar pel seu compliment. Reforçar el vincle democràtic dels representants sindicals Es tracta en definitiva, de reforçar el vincle moral i democràtic entre els representants sindicals i les treballadores i treballadors que els han elegit. Reforçant la democràcia en la seva elecció, però també garantint que les candidatures de CCOO siguin representatives de totes les realitats de l’empresa i les integrin. Conscients de que és aquí on ens juguem el futur del sindicalisme.